Performance #Meietulevik/ #НашебудущееKasutaja  Maria Goldrin projekt kategoorias Sündmus

KES?

Minu nimi on Maria ning olen 18-aastane koolitüdruk. Olen käinud ühes koolis juba 11 aastat järjest ning mulle on silma hakanud jääma aina rohkem momente, mida võiks muuta või parandada. Minu võimuses on juhtida sellele ühiskonna tähelepanu ning ühiselt leida mingisuguseid lahendusi ja ideid.


MIS?

Augusti lõpus, täpsemalt 28. august, tuleb Vabaduse väljakul performance. Antud sündmus juhib tähelepanu seosele, mis hõlmab kõrgete tulemuste saavutamist ja kooliõpilaste sisemist rahulolematust koolirutiiniga, sest tulemused kindlasti ei õigusta õpilaste allasurutud emotsionaalset seisundit.

KUIDAS?

Performance kestab järjest neli tundi ning minu ülesandeks oleks liigutada rasket musta kuupi edasi-tagasi (sirgel trajektooril umbes 15 meetrit), mis on minust mitu korda suurem (Kuup on 2,5x2,5m). Kuubi külgedel on kirjutatud nii eesti- kui vene keeles "Ainus viis kõrgeteks tulemusteks?/ Единственный путь к высоким результатам?", sest süsteem on kogu riigis ühtne. Kuup saab olema sümboliks õpilase ja koolisüsteemi vahel. Minu läheduses on näitleja-kommentaator, kes nii eesti kui ka vene keeles avaldab pidevalt arvamust protsessi kohta. Samuti on kohal võttemeeskond, kes filmib kõik üles, et hiljem aktsioonist dokumentaalfilm teha. Möödakäijad võivad samuti oma arvamust avaldada nii koolisüsteemi kui ka performance’i kohta. Kuubi külgedel  on spetsiaalsed augud, kuhu iga soovija võib panna kommentaari oma mõtetega. Pabereid ja kirjutusvahendeid jagavad vabatahtlikud, kes on valmis ka vajadusel projektist lähemalt rääkida.


MIKS?

Selle projekti eesmärgiks on eelkõige autori loomingulise tee arendamine, kuid samuti ka alternatiivsete ideede levitamine, et muuta tänapäevast koolisüsteemi Eestis.


MILLEKS?

Hooandjate toetused on vajalikud, et teha kuup ning katta Vabaduse väljaku rent. Kuup koosneb puukarkassist ja PVC materjali kattest.